Печат
Категория: Нормативни документи
Посещения: 7154

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план

Форми на обучение

Училищна програма за повишаване на качеството на образованието

Стратегия за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024

План за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" 2021-2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2020-2021 година.

Информация за заинтересованите лица по проблемите за училищния тормоз

Програма за изпълнение на концепцията за управлението на взаимодействието между училищната общност и родителите

Схема за оповестяване в случаи на инцидент, при дете жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Заповед за одобрени учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година


МОН-учебници


                             Учебни планове за учебната 2021/2022 година

I а I б I в II а II б III а III б
IV а IV б V а V б V в VI а VI б
VII а VII б VII в VIII а VIII б IX а IX б
X XI XII