Училищната комисия извършва всички дейности по приема на учениците, като изпълнява следните задължения:
1. Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на първи етап ученици в училището – до 13.07.2021 г.
2. Записва приетите ученици на първи етап или приема заявления по образец за участие във втори етап на класиране. В заявлението за участие във втори етап на класиране не допуска учениците да променят или пренареждат желанията си – от 13.07.2021 г. до 16.07.2021 г.
3. Предава на председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците със записаните ученици, заявленията за участие във второ класиране и информация за свободните места – 17.07.2021 г.
4. Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на втори етап ученици в училището – 20.07.2021 г.
5. Записва приетите на втори етап на класиране ученици – до 22.07.2021 г.
6. Предава на председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците със записаните ученици и информация за свободните места след втори етап на класиране – 23.07.2021 г.
7. Приема от председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците с класираните на трети етап ученици в училището – 29.07.2021 г.
8. Записва приетите ученици след трети етап на класиране – 30.07.2021 г.
9. Предава на председателя на областната комисия по приемане на учениците в VIII клас списъците със записаните ученици и информация за свободните места след трети етап на класиране – 02.08.2021 г. 10. Обявява резултатите от попълването на местата в училището и в регионалното управление на образованието – 10.09.2021 г.
11. Организира приема на ученици за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици след трети етап на класиране по определените критерии, след подадено заявление до директора и оригиналите на свидетелството за основно образование – до 10.09.2020 г. , както следва:
 
Време и място за изпълнение на задълженията на комисията:
1. Работно време на комисията: от 8.00 часа до 16.00 часа.
2. Работно място за изпълнение на комисията – кабинет/зала № 1, сграда А, ет. 1

Срокове и документи за попълване на незаетите места след третия етап на класиране на учениците, участващи в приема за 8. клас след завършено основно образование след 7. клас за учебната 2021/2022 година, както следва:

1. Подаване на документите за класиране – заявление по образец и оригинала на свидетелството за завършено основно образование от 05.08.2021 г. до 07.09.2021 г. – 14.00 часа

2. Класиране на кандидатите и обявяване на списъците с приетите ученици на 07.09.2021 г. до 15.00 часа.

3. Записване на приетите ученици на 07.09.2021 г. до 16.00 часа.