Преподаватели за учебната 2020 / 2021 година

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник-директор
 Теодора Аргирова  Заместник-директор
 Ангелинка Тодорова  Английски език
 Анелия Данева  Учител ЦОУД
 Антоанета Маринова  Начален учител
 Боряна Карова  Английски език
 Ваня Кисьова  Учител ЦОУД
 Василка Иванова  Учител ЦОУД
 Вася Стойкова  Математика
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Николова  Математика
 Галя Тодорова  Физическо възпитание и спорт
 Галина Тасева  Химия ,Физика и aстрономия
 Грета Йовчева  Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Деница Софронова  Български език и литература
 Денка Колева  Учител ЦОУД
 Десислава Апостолова  Учител ЦОУД
 Диана Димитрова  Учител ЦОУД
 Диана Тодорова  Учител ЦОУД
 Елисавета Димитрова  Музика
 Елица Михайлова  Български език и литература
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Желева  История и цивилизация, Философия
 Зинаида Михайлова  Учител ЦОУД
 Зорница Тодорова  Учител ЦОУД
 Иглика Райчанова  Английски език
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Йордан Русев Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование
 Йорданка Петрова  Начален учител 
 Константин Михнев  Английски език
 Красимира Петрова  Начален учител
 Кристина Димитрова  Учител ЦОУД
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата, Биология и здравно образование
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизации
 Росица Димитрова  Начален учител
 Светла Николова  Начален учител
 Сияна Стоянова  Учител ЦОУД
 Станислава Йорданова  Информатика, Информационни технологии, Математика
 Стелияна Неделчева  Учител ЦОУД
 Тодор Михалев  Български език и литература, Изобразително изкуство
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Юлия Филипова  Учител ЦОУД
 Янка Нарлиева  Учител ЦОУД