Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2021 година

Отчет на изпълнението на Бюджет 2021 към 31.03.2021г. - публикуван на 05.04.2021г. :

1. Информация В3

2.Информация IB1

3. Касово изпълнение


Отчет на изпълнението на Бюджет 2021 към 30.06.2021г. - публикуван на 06.07.2021г. :

1. Информация В3

2.Информация IB1

3. Касово изпълнение


Отчет на изпълнението на Бюджет 2021 към 30.09.2021г. - публикуван на 05.10.2021г. :

1. Информация В3

2.Информация IB1

3. Касово изпълнение