В изпълнение на П Р О Т О К О Л №1 на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ, утвърдена със Заповед на Директора на РЗИ- Варна №РД-02-14/09.01.2023 г. ОТ 16 ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО СА ВЪВЕДЕНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРИП:

Мерки със задължителен характер:

1. Спазване на засилен дезинфекционен режим, редовно проветряване, използване на бактерицидни лампи за стерилизация за въздуха в помещенията.

2. Недопускане на външни лица до вътрешните помещения на територията на училището – при необходимост от срещи те се извършват в кабинет «Приобщаващо образование» - ет. 1, от сграда А;

3. При влизане в сградата на институцията от главни дежурни учители и от учителите за първи учебен час се извършва ежедневен медицински филтър и не допускат ученици със симптоми на грип;

4. Засилено провеждане на образователни кампании за предпазни мерки – миене на ръце, носене на маски, здравословно хранене;

Мерки с препоръчителен характер:

1. Носенето на предпазни маски;

2. Ограничаване на смесването на групи и провеждане на общи мероприятия в училището;

3. Спазване на определени маршрути на придвиждане в училище с цел избягване на контактите;