В изпълнение на договор по НП „Иновации в действие“ между СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Белослав и  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село, област Видин     на 7, 8 и 9 ноември 2019 г. екип от учители посети  училището домакин.

            Участвахме в следните дейности:

  1. Презентация „148 години училище „Св.св.Кирил и Методий“, с. Ново село, обл. Видин и представяне на нашето училище. Дискусия.
  2. Урок по литература на тема: „Извънкласно четене на български народни приказки“ в 4 . клас.
  3. Дискусия на тема „Иновативни методи на преподаване“. Среща разговор с учители и ученици, включени в иновацията.
  4. Запознаване с МТБ на училището в с. Ново село и работата им по проекти.

 

Кратко описание на представените иновативни дейности от училището домакин  - драматизация на преработената от учениците  приказката „Сливи за смет“, работа в екип, подреждане на пъзели кам епизодите от приказката, оцветяване на илюстрации към епизоди от приказката с цел изготвяне на собствена книжка като част от игра „Фабрика за книги.

Кратко описание на представените от нас дейности като училище партньор: игрови метод за обобщаване и обратна връзка за резултатите от обучението в края на часовете, карта на България, изработени от учениците в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Белослав за формиране на географски понятия   за растояние, местоположение и специфика на градовете и селата в България.

 

Възможности за пряко приложение на иновацията в училищния живот:

  1. Разширяване на метода драматизация като средство за подобряване и стимулиране на четенето на ученици в начален етап;
  2. Надграждане на метода чрез използването на информационната и комуникационна инфраструктура в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ град Белослав чрез изработване на собствени 3 D модели на приказни герои и радиодраматизации..