Към 15.06.2018 година СУ "Св.св. Кирил и Методий" обявява 10 (десет) свободни места в първи клас за учебната 2018/2019 година.