Печат
Категория: Прием осми клас
Посещения: 711

Време и място за работа на училищната комисия за приемане и записване на ученици в 8-ми клас за уч. 2019/2010 г. - всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа в кабинет №11, ет. 2, сграда А съобразно графика, определен от министъра на образованието и науката.

График за дейностите за провеждане на НВО в VII клас през учебната 2018/2019 година и приема на учениците след завършено основно образование

График за информиране и консултиране на ученици и родители по организирането на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.