Държавен план-прием 8 клас за 2023/2024 г.

Профил Чужд език   Балообразуващи предмети от изпити  Балообразуващи предмети от свидетелство за завършено основно образование Профилиращи предмети 
Природни науки Разширено изучаване на АЕ

 БЕЛ х 3

Мат х1

 БЗО, ИТ

 БЗО, ХООС

Предприемачески Без интензивно и разширено изучаване на АЕ

 БЕЛ х 3

Мат х1

 ИТ , ТП Предприемачество, ИТ