Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2020 година

Отчет на изпълнението на Бюджет 2020 година към 31.03.2020г.


Отчет на изпълнението на Бюджет 2020 към 30.06.2020г. - публикуван на 03.07.2020г. :

1. Информация В1

2. Информация IB1

3. Справка

4. Касово изпълнение


Отчет на изпълнението на Бюджет 2020 към 30.09.2020г. - публикуван на 05.10.2020г. :

1. Информация В1

2. Информация IB1

3. Касово изпълнение


Отчет на изпълнението на Бюджет 2020 към 31.12.2020г. - публикуван на 05.01.2021г. :

1. Информация В1

2. Информация IB1

3. Касово изпълнение