Отчет на изпълнението на Бюджет 2023 към 30.06.2023г. - публикуван на 05.07.2023г. :

1. Информация В3

2. Информация IB3


Отчет на изпълнението на Бюджет 2023 към 31.03.2023г. - публикуван на 05.04.2023г. :

1. Информация В3

2. Информация IB1