Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2024 година

Отчет за изпълнението на Бюджет 2024 към 30.06.2024 г. - публикуван на 03.07.2024 г. - Информация B

Отчет на изпълнението на Бюджет 2024 към 31.03.2024 г. - публикуван на 05.04.2024 г. - Информация B