Известие за защита на данните до работниците и служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори*

*Работодателите могат да използват този стандартен документ, за да уведомят посочените категории лица за това какви техни лични данни обработват, как и за какви цели ги използват. [В скоби са включени клаузи, които са приложими само в някои случаи; те могат да бъдат изтрити, ако се окажат неотносими към обработването на лични данни от конкретен работодател.]

                Документът е разработен с оглед изискванията за прозрачност в членове 13 и 14 от Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (GDPR) и Насоките за прозрачност на Европейската работна група по член 29.

Настоящото известие се публикува в интернет страницата на училището на адрес http://www.soubeloslav.com и се потвърждава, че е прочетено и разбрано с декларция преди започването на обработката на лични данни.