Преподаватели за учебната 2019 / 2020 година

 Веска Вълканова  Директор
 Николай Симеонов  Заместник-директор
 Теодора Аргирова  Заместник-директор
 Ангелинка Тодорова  Английски език
 Антоанета Маринова  Начален учител
 Боряна Карова  Английски език
 Ваня Кисьова  Учител ЦОУД
 Василка Иванова  Учител ЦОУД
 Вася Стойкова  Математика
 Веселин Добрев  Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование
 Виолета Петрова  Начален учител
 Галина Николова  Математика
 Галя Тодорова  Физическо възпитание и спорт
 Галя Ангелова  Физика и aстрономия
 Грета Йовчева  Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
 Даниела Йорданова  Информатика, Информационни технологии
 Деница Софронова  Български език и литература
 Денка Колева  Учител ЦОУД
 Диана Тодорова  Учител ЦОУД
 Димитричка Ризова  Учител ЦОУД
 Елисавета Димитрова  Музика
 Елица Михайлова  Учител ЦОУД
 Женя Николова  Педагогически съветник
 Живка Андреева  Учител ЦОУД
 Живка Желева  История и цивилизация
 Зинаида Михайлова  Учител ЦОУД
 Иглика Райчанова  Английски език
 Йордан Йорданов  Физическо възпитание и спорт
 Йорданка Петрова  Учител ЦОУД
 Калина Георгиева  Български език и литература
 Константин Михнев  Английски език
 Красимира Петрова  Начален учител
 Кристина Димитрова  Учител ЦОУД
 Мария Веселинова  Начален учител
 Мария Николаева  Начален учител
 Мая Желязкова  Български език и литература
 Милена Костадинова  Човекът и природата, Биология и здравно образование
 Пепа Георгиева  География и икономика
 Петя Рашкова   География и икономика, История и цивилизациИ
 Росица Димитрова  Начален учител
 Румяна Десова  Изобразително изкуство
 Светла Николова  Начален учител
 Станислава Йорданова  Информатика, Информационни технологии, Математика
 Тодор Михалев  Български език и литература
 Юлиана Димитрова  Физическо възпитание и спорт
 Юлия Михалева  Руски език
 Юлия Филипова  Учител ЦОУД
 Юмют Бекир  Учител ЦОУД
 Янка Нарлиева  Начален учител