Бюджет на СУ "Св. св. Кирил и Методий" за 2022 година

Отчет на изпълнението на Бюджет 2022 към 31.12.2022г. - публикуван на 05.01.2023г. :

1. Информация В3

2. Информация IB1

 

 Отчет на изпълнението на Бюджет 2022 към 30.09.2022г. - публикуван на 05.10.2022г. :

1. Информация В3

2. Информация IB1

Отчет на изпълнението на Бюджет 2022 към 30.06.2022г. - публикуван на 05.07.2022г. :

1. Информация В3

2. Информация IB1

Отчет на изпълнението на Бюджет 2022 към 31.03.2022г. - публикуван на 05.04.2022г. :

1. Информация В3

2. Информация IB1