Обществена поръчка с предмет

 

Избор на изпълнител за транспорт на педагогически персонал
за нуждите на СОУ ”Св.св. Кирил и Методий" град Белослав,
по маршрут Варна - Белослав и Белослав - Варна:  

 

 

Обявление за обществена поръчка

Образци на документи /във формат Microsoft Office Word/