СРР за извършване на текущ ремонт  в учебни помещения, коридори, сервизни помещения и покривна конструкция в СОУ „Св.св. Кирил и Методий, град Белослав, обл. Варна

 

 

 

Обществена поръчка 9016213 
Файлове за изтегляне:
Условия и указания  
Ценово предложение
Гаранционни срокове