МАТЕРИАЛНА БАЗА

 • обособени етажи за учениците от начален етап
 • нова PVC -дограма - прозорци и врати
 • уютна класна стая с ергономични мебели, подходящи за  възрастта на детето
 • новоизградена информационна и комуникационна среда
 • постоянно работно място само за Вашето дете
 • съобразени с възрастта на учениците санитарни помещения
 • обширни открити спорни площадки и зелени площи
 • физкултурен салон и актова зала, обособени в отделен корпус
 • богата училищна библиотека
 • два компютърни кабинета, оборудвани със съвременна мултимедийна техника
 • постоянна интернет връзка
 • ученически стол със субсидирани от училището закуски и обяди

СПЕЦИАЛИСТИ

 • колектив от квалифицирани педагози
 • специален учител по физическо възпитание и спорт
 • учител по английски език
 • учител по информационни технологии
 • педагогически съветник - психолог
 • ресурсен учител

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФАКУЛТАТИВНА ПОДГОТОВКА

 • български език и литература /логопед/
 • народни танци
 • спорт