ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

 Преди началото на учебната година СУ "Св. св. Кирил и Методий" организира лятно училище за бъдещите първокласници. Желаещите могат да се записват при подаване на документите за прием.