Към 12.06.2020 г. СУ "Св. св. Кирил и Методий" град Белослав, обявява 9 /девет/ свободни места за първи клас за учебната 2020/2021 година.