Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

          При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние.

  • Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение.
  • Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището.
  • Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2. По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето.

  • Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение.
  • Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година.
  • Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Към 12.06.2020 г. СУ "Св. св. Кирил и Методий" град Белослав, обявява 9 /девет/ свободни места за първи клас за учебната 2020/2021 година.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, 

Във връзка с извънредното положение

училищното ръководство Ви уведомява за следното:

 

  1. От 27.04.2020 г. се приемат заявления за кандидатстване и по електронен път чрез попълване на ел. заявление;
  2. Вашите заявления ще бъдат входирани;
  3. За допълнителна информация и въпроси:

        05112 2412 – централа;

       0879825311 – заместник-директори.

 

 

Подайте своето заявление от тук:

ЗАЯВЛЕНИЕ за постъпване в първи клас през учебната 2020/2021 г.

Телефон: 05112- 24 12 / в рамките на работния ден/

Формуляр: https://forms.gle/hwGXXZMo6DEpETLN9

Подкатегории