Новини

За периода юни-септември 2019 година в СУ "Св.св. Кирил и Методий", град Белослав учебните занятия по проект "Подкрепа за успех" приключиха през м. юни 2019 г. По график часове през м. юли, август и септември няма да се провеждат.

Към 15.06.2018 година СУ "Св.св. Кирил и Методий" обявява 10 (десет) свободни места в първи клас за учебната 2018/2019 година.

Подкатегории